HEJ!

När offentliga platser är alltför entydiga och oanvändbara kan denna handbok bli dig till hjälp. Syftet med den är att inspirera så många som möjligt till större delaktighet i gestaltandet av stadsmiljön. Målet är att det leder till nytt stadsliv.

Projektet handlar om att den offentliga platsen är en viktig del av ett demokratiskt samhälle som bygger på allas lika rätt och värde. Det handlar också om hur viktigt det är att utforma miljöer som tillåter människor att vara delaktiga. En miljö kan uppmana människor till att göra egna tolk-ningar och lägga till egna handlingar istället för att regissera beteenden.

Denna handbok tillägnas alla göteborgare.

LYCKA TILL!

 

 

 

SKRIV UT!

Du kan skriva ut handboken själv genom att trycka på bilderna. Antingen i A4 eller A3 format.

Utskriften på A3 papper är dubbelsidig. Sida två skall hamna på baksidan av sida ett, etc. Vik papprena på mitten, häfta ihop i ryggen och skär kanterna. Utskriften på A4 papper är enkelsidig och behöver inte beskäras.

saravondanielsson@yahoo.se